มลภาวะ ภัยคุกคามต่อโลกและสุขภาพ

มลภาวะ หมายถึง สิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช และระบบนิเวศ ถึงแม้คุณจะใช้เวลากับหนังโป๊อยู่ภายในห้องแต่คุณก็ต้องเจอกับมลภาวะทางอากาศจากฝุ่น ทำให้คนในปัจจุบันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมลภาวะต่างๆได้เลย มลภาวะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

  1. 1. มลภาวะทางอากาศ เกิดจากฝุ่นควัน ก๊าซพิษ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และการเผาไหม้ในครัวเรือน ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ถึงจะดูหนังโป๊อยู่เฉยๆก็มีโอกาสสัมผัสกับมลภาวะเหล่านี้ได้ตลอด เพราะมันแฝงตัวอยู่ในอากาศที่เราใช้หายใจ
  2. 2. มลภาวะทางน้ำ เกิดจากน้ำเสีย สารเคมี ขยะ โลหะหนัก จากการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน ส่งผลต่อระบบนิเวศ น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำตาย และมนุษย์ที่ใช้น้ำปนเปื้อนจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ
  3. 3. มลภาวะทางดิน เกิดจากขยะ สารเคมี ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี จากการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืชผลเสียหาย และส่งผลไปยังมลภาวะทางน้ำ เรียกว่าเป็นปัญหาที่กระทบกันเป็นลูกโซ่ และใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  4. 4. มลภาวะทางเสียง เกิดจากเสียงดังจากยานพาหนะ เครื่องจักร การก่อสร้าง และสถานบันเทิง ส่งผลต่อระบบประสาท การนอนหลับ การได้ยิน และความเครียด บางคนหมดอารมณ์ดูหนังโป๊เพราะได้ยินเสียงดังทั้งวัน

ผลกระทบของมลภาวะ

  • สุขภาพ มลภาวะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช ได้อย่างกระทบต่อแนวทางการดำเนินชีวิตในระยะยาว
  • ระบบนิเวศ มลภาวะส่งผลต่อระบบนิเวศ น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำตาย อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารในอนาคต และยังส่งผลเสียทำให้เรามีสุขภาพที่แย่ลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวปัญหาเหล่านี้
  • โลกร้อน มลภาวะทางอากาศ ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แนวทางแก้ไข สามารถทำได้โดยการลดการปล่อยมลพิษ ควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และครัวเรือน  สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

มลภาวะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อโลกและสุขภาพ ทุกคนต้องร่วมมือกัน ลดการปล่อยมลพิษ ใช้พลังงานสะอาด ปลูกป่า และรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกของเราน่าอยู่ และทุกคนมีสุขภาพดี

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *